KOZMOS

Firma KOZMOS bola založená v roku 1991 Jozefom Morovicsom, mojím otcom, a špecializovala sa len na polygrafickú činnosť. Firma najskôr používala klasickú kníhtlač, teda tlač z formy, ktorú bolo potrebné vysádzať. Neskôr však s rozvojom technológie bola využívaná offsetová tlač, ktorá už vyžaduje k svojej činnosti počítač. Firma KOZMOS je na trhu už vyše 20 rokov, má za sebou mnoho spokojných klientov. Keďže som s touto prácou vyrastal, rozhodol som sa pokračovať v tom, čo vytvoril moj otec. Od 1.7.2011 som polygrafickú činnosť rozšíril o počítačové služby, nakoľko sa dlhé roky venujem tejto sfére.

Kto som a čomu sa venujem

Volám sa Tomáš Morovics. Narodil som v roku 1985 v Galante, kde aj žijem. Vyštudoval som manažment na Univerzite Komenského V Bratislave s ukončenou štátnou skúškou z počítačov. Patrím k ľudom, ktorých práca je zároveň aj hobby. Svoje dlhoročné životné skúsenosti s počítačmi som sa rozhodol využiť vo Váš prospech, pri riešení počítačových problémov.

Kontakty
Email - koz-mos@koz-mos.sk
Kozmos - Facebook